Activity News2020-03-18T10:40:33+07:00
1703, 2020

ไวรัสโคโรนา ด่วน! สั่งปิดสถานศึกษา-สถานบันเทิง 14 วัน

มีนาคม 17th, 2020|Categories: ข่าวสารกิจกรรม|Tags: , , , |

วันนี้  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สถานบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหยุดบริการเป็นเวลา 14 วัน [...]

Go to Top